Vocabolario Albanese per il viaggio

Përshëndetje!Ciao!
Mirëmëngjes!Buon giorno!
Mirëdita!Buon giorno!
Mirëmbrëma!Buona sera!
Natën e mirë!Buona notte!
Tung!Ciao!
Mirupafshim!Arrivederci!

PoSi.
JoNo.
Ndoshtaforse
OKOk.
Faleminderit!Grazie!
Te Lutem!Prego! (Di niente)
Më Falni,...Scusi....
Më vjen keq.Mi dispiace...
Une (nuk) kam...Non ho ...
Ne (nuk) kemi...Non abbiamo ...
(nuk) ka...C'è ..., Non c'è ...

Unë quhem...Mi chiamo....
Unë vij...Vengo (da)…...
Unë jam ... vjeç.Ho ... anni.
Unë (nuk) jam i martuar.Non sono sposato/ a
Unë (nuk) udhëtoj vetem.Io non viaggio da solo
Unë udhëtoj me...Viaggo con...

zerozero
njëuno
dydue
tretre
katërquattro
pesëcinque
gjashtësei
shtatësette
tetëotto
nëntënove
dhjetëdieci
njëmbëdhjetëundici
dymbëdhjetëdodici
trembëdhjetëtredici
katërmbëdhjtëquattordici
pesëmbëdhjetëquindici
gjashtëmbëdhjetëseidici
shtatëmbëdhjetëdiciassette
tetëmbëdhjetëdiciotto
nëntëmbëdhjetëdiciannove
njëzetëventi
njëzetë e njëventuno
tridhjetëtrenta
dyzetë, katërdhjetëquaranta
pesëdhjetëcinquanta
gjashtëdhjetëseidici
shtatëdhjetësettanta
tetëdhjetëottanta
nëntëdhjetënovanta
njëqindcento
njëmijëmille
një milionun milione
një çiftun po'


Ulteriori link

 
 Impara l'afrikaans
 Impara l'albanese
 Impara l'amarico
 Impara l'americano
 Impara l'arabo
 Impara l'armeno
 Impara l'azero
 Impara il basco
  Impara il bengalese
 Impara il bielorusso
 Impara il bosniaco
 Impara il brasiliano
 Impara il bulgaro
 Impara il cantonese
 Impara il catalano
 Impara il cazaco
 Impara il ceco
 Impara il chirghiso
 Impara il cinese
 Impara il coreano
 Impara il croato
 Impara il curdo
 Impara il danese
 Impara l'ebraico
 Impara l'egiziano
 Impara l'estone
 Impara il filippino
 Impara il finlandese
 Impara il francese
 Impara il georgiano
 Impara il giapponese
 Impara il giordano
 Impara il greco
 Impara l'hindi
 Impara l'indonesiano
 Impara l'inglese
 Impara il iraniano
 Impara l'islandese
 Impara il lettone
 Impara il libanese
 Impara il lingala
 Impara il lituano
 Impara il macedone
 Impara il malese
 Impara il malgascio
 Impara il maltese
 Impara il marocchino
 Impara il messicano
 Impara il mongolo
 Impara il nepalese
 Impara il norvegese
 Impara l' olandese
 Impara il polacco
 Impara il portoghese
 Impara il punjabi
 Impara il rumeno
 Impara il russo
 Impara il serbo
 Impara il singalese
 Impara il siriano
 Impara lo slovacco
 Impara lo sloveno
 Impara lo spagnolo
 Impara lo sudamericano
 Impara lo svedese
 Impara lo swahili
 Impara il tamil
 Impara il tedesco
 Impara il thailandese
 Impara il tunisino
 Impara il turco
 Impara l'ucraino
 Impara l'ungherese
 Impara l'urdu
 Impara l'uzbeco
 Impara il vietnamita
 Impara il wolof
 Impara il wu