Vocabolario Armeno per il viaggio

Բարեվ---barheevCiao!
Բարի առավոտ ---barhi arravotBuon giorno!
Բարի օր---barhi orhBuon giorno!
Բարի երեկո ---barhi eerheekoBuona sera!
Բարի գիշեր ---barhi gischeerrBuona notte!
Ցը, ցտեսություն---tsae, tsteessutjunCiao!
Ցտեսություն---tsteessutsjunArrivederci!

այո---ajoSi.
ոչ---votshNo.
միգուցե---migutseforse
Բարի, լավ---barhi, lavOk.
շնորհակալություն---schnorrhakalutsjunGrazie!
խնդրեմ ( չարժի)---chndrheemPrego! (Di niente)
ներողություն---neerhorutjunScusi....
ցավում եմ---tsavum eMi dispiace...
Ես ունեմ (չունեմ)---ees un em, ees tshunemNon ho ...
Մենք ունենք (չունենք)---meenk unenk, tshunenkNon abbiamo ...
Կա (չկա)---ka, tshkaC'è ..., Non c'è ...

Իմ անունը ...---im anun ...Mi chiamo....
Ես ...---eessVengo (da) ...
Ես ... տարեկան եմ ---eess... tarheekan emHo ... anni.
Ես ամուսնացած (չեմ) եմ---eess amussnatsats tsheemNon sono sposato/ a
Ես հաճույքով (չեմ) եմ ճանապարհորդում ---ees hatshujkov eem djana- parhorhdumIo non viaggio da solo
Ես ճանապարհորդում եմ... ---ees djana- parhorhdum em...Viaggo con...

մեկ---meekuno
երկու---eerhkudue
երեք---eerheekhtre
չորս---tshorhssquattro
հինգ---hingcinque
վեց---veetssei
յոթ---jodtsette
ութ---udtotto
ինն---inaenove
տաս---tassdieci
տասնմեկ---tassnmeekundici
տասներկու---tassneerhkudodici
տասներեք---tassneerheekhtredici
տասնչորս---tassntshorhssquattordici
տասնհինգ---tassnhingquindici
տասնվեց---tassnveetsseidici
տասնյոթ---tassnjodtdiciassette
տասնութ---tassnaeudtdiciotto
տասնինը---tassnaeinaediciannove
քսան---khssanventi
քսանմեկ---khssanmeekventuno
երեսուն---eerheessuntrenta
քարասուն---kharrassunquaranta
հիսուն---hissuncinquanta
վաթսուն---vatssunseidici
յոթանասուն---jodtanassunsettanta
ութանասուն---udtanassunottanta
իննսուն---innssunnovanta
հարյուր---harhjurhcento
հազար---hatsarhmille
մեկ միլիոն ---meek milionun milione
մի քանի---mi khani un po'


Ulteriori link

 
 Impara l'afrikaans
 Impara l'albanese
 Impara l'amarico
 Impara l'americano
 Impara l'arabo
 Impara l'armeno
 Impara l'azero
 Impara il basco
  Impara il bengalese
 Impara il bielorusso
 Impara il bosniaco
 Impara il brasiliano
 Impara il bulgaro
 Impara il cantonese
 Impara il catalano
 Impara il cazaco
 Impara il ceco
 Impara il chirghiso
 Impara il cinese
 Impara il coreano
 Impara il croato
 Impara il curdo
 Impara il danese
 Impara l'ebraico
 Impara l'egiziano
 Impara l'estone
 Impara il filippino
 Impara il finlandese
 Impara il francese
 Impara il georgiano
 Impara il giapponese
 Impara il giordano
 Impara il greco
 Impara l'hindi
 Impara l'indonesiano
 Impara l'inglese
 Impara il iraniano
 Impara l'islandese
 Impara il lettone
 Impara il libanese
 Impara il lingala
 Impara il lituano
 Impara il macedone
 Impara il malese
 Impara il malgascio
 Impara il maltese
 Impara il marocchino
 Impara il messicano
 Impara il mongolo
 Impara il nepalese
 Impara il norvegese
 Impara l' olandese
 Impara il polacco
 Impara il portoghese
 Impara il punjabi
 Impara il rumeno
 Impara il russo
 Impara il serbo
 Impara il singalese
 Impara il siriano
 Impara lo slovacco
 Impara lo sloveno
 Impara lo spagnolo
 Impara lo sudamericano
 Impara lo svedese
 Impara lo swahili
 Impara il tamil
 Impara il tedesco
 Impara il thailandese
 Impara il tunisino
 Impara il turco
 Impara l'ucraino
 Impara l'ungherese
 Impara l'urdu
 Impara l'uzbeco
 Impara il vietnamita
 Impara il wolof
 Impara il wu