Vocabolario Giapponese per il viaggio

こんにちは!---Konnichiwa!Ciao!
おはようございます!---Ohayougozaimasu!Buon giorno!
こんにちは!---Konnichiwa!Buon giorno!
こんばんは!---Konbanwa!Buona sera!
おやすみなさい!---Oyasuminasai!Buona notte!
ばいばい!---Bye-bye!Ciao!
さようなら!---Sayounara!Arrivederci!

はい---HaiSi.
いいえ---IieNo.
もしかしたら---Moshikashitaraforse
わかりました---WakarimashitaOk.
ありがとう!---Arigatou!Grazie!
どういたしまして!---Douitashimashite!Prego! (Di niente)
すみません、・・・---Sumimasen,...Scusi....
ごめんなさい---GomennasaiMi dispiace...
・・・をもっています/ ...を もっていません---... wo motte imasu / ... wo motteimasenHo ..., non ho ...
・・・をもっています/ ...をもっていません---... wo motte imasu / ... wo motteimasenAbbiamo/ Non abbiamo ...
・・・があります/ ... がありません)---... ga arimasu / ga arimasenC'è ..., Non c'è ...

・・・といいます---... to iimasuMi chiamo....
・・・人です---... jin desuVengo (da) ...
わたしは・・・さいです---Watashi wa ... sai desuHo ... anni.
わたしはけっこんしています(どくしんです)---Watashi wa kekkon shite imasu / Watashi wa dokushin desuSono sposato(-a) / Non sono sposato (-a).
わたしはひとりでりょこうをしています(ひとりではありません)---Watashi wa hitoride ryokou wo shite imasu / Watashi wa hitori dewa arimasenViaggio da solo (-a). / Non viaggio da solo (-a).
わたしは・・・とりょこうをしています---Watashi wa ? to ryokou wo shiteimasuViaggo con...

ぜろ/れい---Zerozero
いち---Ichiuno
に---Nidue
さん---Santre
し/よん---Shi/yonquattro
ご---Gocinque
ろく---Rokusei
しち/なな---Shichińanasette
はち---Hachiotto
きゅう/く---Kyu-/kunove
じゅう---Jyu-dieci
じゅういち---Jyu-ichiundici
じゅうに---Jyu-nidodici
じゅうさん---Jyu-santredici
じゅうし/じゅうよん---Jyu-si/jyu-yonquattordici
じゅうご---Jyu-goquindici
じゅうろく---Jyu-rokuseidici
じゅうひち/じゅうなな---Jyu-shichidiciassette
じゅうはち---Jyu-hachidiciotto
じゅうきゅう/じゅうく---Jyu-kyu-/jyu-kudiciannove
にじゅう---Nijyu-venti
にじゅういち---Nijyu-ichiventuno
さんじゅう---Sanjyu-trenta
よんじゅう/しじゅう---Yonjyu-śhijyu-quaranta
ごじゅう---Gojyu-cinquanta
ろくじゅう---Rokujyu-seidici
しちじゅう/ななじゅう---Shichijyu-ńanajyu-settanta
はちじゅう---Hachijyu-ottanta
きゅうじゅう/----Kyujyu-/-novanta
ひゃく---Hyakucento
せん---Senmille
ひゃくまん---Hyakumanun milione
いくらか---Ikurakaun po'


Ulteriori link

 
 Impara l'afrikaans
 Impara l'albanese
 Impara l'amarico
 Impara l'americano
 Impara l'arabo
 Impara l'armeno
 Impara l'azero
 Impara il basco
  Impara il bengalese
 Impara il bielorusso
 Impara il bosniaco
 Impara il brasiliano
 Impara il bulgaro
 Impara il cantonese
 Impara il catalano
 Impara il cazaco
 Impara il ceco
 Impara il chirghiso
 Impara il cinese
 Impara il coreano
 Impara il croato
 Impara il curdo
 Impara il danese
 Impara l'ebraico
 Impara l'egiziano
 Impara l'estone
 Impara il filippino
 Impara il finlandese
 Impara il francese
 Impara il georgiano
 Impara il giapponese
 Impara il giordano
 Impara il greco
 Impara l'hindi
 Impara l'indonesiano
 Impara l'inglese
 Impara il iraniano
 Impara l'islandese
 Impara il lettone
 Impara il libanese
 Impara il lingala
 Impara il lituano
 Impara il macedone
 Impara il malese
 Impara il malgascio
 Impara il maltese
 Impara il marocchino
 Impara il messicano
 Impara il mongolo
 Impara il nepalese
 Impara il norvegese
 Impara l' olandese
 Impara il polacco
 Impara il portoghese
 Impara il punjabi
 Impara il rumeno
 Impara il russo
 Impara il serbo
 Impara il singalese
 Impara il siriano
 Impara lo slovacco
 Impara lo sloveno
 Impara lo spagnolo
 Impara lo sudamericano
 Impara lo svedese
 Impara lo swahili
 Impara il tamil
 Impara il tedesco
 Impara il thailandese
 Impara il tunisino
 Impara il turco
 Impara l'ucraino
 Impara l'ungherese
 Impara l'urdu
 Impara l'uzbeco
 Impara il vietnamita
 Impara il wolof
 Impara il wu